De firma Installatietechniek van Gaal B.V. ontstond in het midden van de zeventiger jaren. In het Brabantse dorp Lithoijen werd toen een installatiebedrijfje annex witgoedhandel annex rolluiken-productiebedrijf opgericht.
Na enige turbulente jaren werd het bedrijf in 1996 door Willy van Gaal overgenomen. Zijn eerste opdracht was het schrijven van het installatie-bestek voor het gemeentehuis in Lith.
De naam van de onderneming is veranderd in Installatietechniek van Gaal maar de activiteiten werden volledig geherstructureerd. Activiteiten die niet direct met installatietechniek samenhangen werden afgestoten. Andere werden daarentegen aan het palet toegevoegd. Nu worden activiteiten onderscheiden; airco, centrale verwarming, dak- en zinkwerk, electro, gas, sanitair en water.
Intern worden de installatie-activiteiten verdeeld in Electro en GaWaLo. Voor de omzetting van de dagelijkse gang van zaken wordt de directie daartoe bijgestaan door bijzonder ervaren en slagvaardige projectleiders.
Directeur Willy van Gaal is in die functie inmiddels opgevolgd door zoon René van Gaal. Op dezelfde wijze als waarop zijn vader de fundamenten voor de onderneming legde, zet hij Installatietechniek van Gaal voort.

Home